Zprávy a informace

AVVZNP se zapojila do kampaně Nursing Now

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (AVVZNP) se zapojila do celosvětového projektu ICN a WHO Nursing Now, který usiluje o pozdvižení statutu a profilu ošetřovatelství. Různými akcemi se snaží zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Cílem je zlepšení zdraví populace. Projekt probíhá v letech 2018-2020 a bude ukončen u příležitosti 200. výročí narození anglické zdravotní sestry Florence Nightingalové, průkopnice moderního ošetřovatelství (1820-1910).

Hlavní cíle projektu jsou tyto:
- Zvýšit prestiž profese sester

- Zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti

- Zlepšit pracovní podmínky sester

- Zlepšit životní styl sester

- Udržet zkušené sestry v profesi

- Zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství

Podrobnosti jsou zde:

https://www.nursingnow.org/launch

Reakce AVVZNP na schválení novely zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (AVVZNP) odmítá snížení úrovně vzdělávání sester, které přináší novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kterou schválily Poslanecká sněmovna a Senát ČR.

Novela zákona byla přijatá přes opakované kritické hlasy Společnosti vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), České asociace sester (ČAS), Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských profesí (AVVZNP) i řady odborníků, kteří varovali před snížením úrovně zdravotní péče.

Přijatá novela, za cenu snížení úrovně absolventů, zkracuje studium všeobecných sester, paradoxně však navyšuje jejich kompetence! Navíc definuje kompetence všeobecné sestry a tzv. "praktické sestry" naprosto shodně, a to i přes podstatný rozdíl v jejich kvalifikační přípravě.

Přijetím novely zákona č. 96/2004 Sb. je před veřejností sofistikovaně demonstrována mnoha odborníky zpochybňovaná snaha o řešení nedostatku všeobecných sester. V žádném případě ale neodpovídá současným požadavkům na vzdělávání sester ani v Evropě ani ve světě a ve svých důsledcích povede ke snížení kvality péče o pacienty. Přinese další stupeň do dnes již tak nejasných kompetencí nelékařského ošetřovatelského personálu a oddálí řešení skrytých problémů našeho zdravotnictví.

Předsednictvo AVVZNP
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 

Tisková zpráva pro ČTK

Prohlášení Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí zpracované formou TZ, kterou uveřejnila Česká tisková kancelář ve svém servisu 28. dubna 2017 jako reakci na schválení novely zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Asociace varuje, že novela zákona sníží kvalitu zdravotních služeb

Celá zpráva ZDE:

https://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1478908

Členové AVVNZP diskutovali s představiteli Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Praha 5. 12. 2016 - Členové Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí se na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy setkali s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství prof. Ing. Stanislavem Labíkem, CSc., a prof. RNDr. Evou Táborskou, CSc., členkou rady pro oblast vzdělávání - zdravotnické obory. Byla to vítaná příležitost prodiskutovat akreditační proces podle novely vysokoškolského zákona.

Článek v BMJ Quality & Safety o kvalitě ošetřovatelské péče v evropských nemocnicích

Studie přináší empiricky podložené důkazy, že snižování kvalifikace ošetřovatelského
personálu není ve veřejném zájmu. (Publikováno v říjnovém vydání, on-line 15.11. 2016; IF 4,991).

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2016/11/03/bmjqs-2016-005567.full.pdf+html

O vzdělávání a praxi sester ON-LINE

Je u sester důležité vysokoškolské vzdělání a praxe? Jaký je o studium a práci sestry zájem
mezi mladými? Máme být ostražití, když nás ošetřují studenti na praxi? Jsou na
fakultě vzdělávány pouze sestry? Jaké dobrovolnické aktivity pořádá fakulta?

Na tyto otázky odpovídala v online rozhovoru ve Zlínském deníku dne
18. 10. 2016 registrovaná sestra a proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe
PhDr. Anna Krátká, Ph.D., která působí na Ústavu zdravotnických věd Fakulty
humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/online-rozhovor/o-vzdelani-a-praxi-zdravotnich-sester-s-annou-kratkou-on-line-20161003.html

Otevřený dopis Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR k nedostatku všeobecných sester

16. května 2016

Tisková zpráva o stanovisku AVVNZP: Snížení nároků na vzdělávání nedostatek sester nevyřeší

ČTK 23. března 2016

Prohlášení AVVNZP v ČR podporující stanovisko ČAS

Časopis Florence 11/15

Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Členové Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí se zúčastnili semináře ,,Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická
povolání", který 13. 11. 2015 uspořádala PS PČR.

Rozhovor s rektorkou VŠZ doc. PhDr. Jitkou Němcovou, Ph.D., v České televizi

Rektorka Vysoké školy zdravotnické v Praze doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., byla hostem v pořadu Studio 6, který Česká televize odvysílala v pátek 12. června 2015.

Rozhovor si lze přehrát v archivu ČT zde, a to v časovém úseku 37:23-47:07

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100612/

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky, předsedovi Senátu, předsedovi Parlamentu ČR, předsedovi a členům zdravotnického výboru parlamentu, ministrovi zdravotnictví, hlavní sestře ČR

4. září 2014


Tisková zpráva o vzniku AVVNZP

ČTK 23. ledna 2014