Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (dále jen "Asociace") je nepolitické, dobrovolné, neregistrované, neziskové sdružení fakult a ústavů vysokých škol, které poskytují vzdělávání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v České republice (dále jen Asociace).

Asociace byla ustavena dne 3. 9. 2013 v Českých Budějovicích na setkání zástupců vysokoškolských vzdělavatelů v nelékařských profesích.

Cíl činnosti:

  • podílet se na řešení otázek týkajících se vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
  • spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR,
  • vydávat stanoviska ke klíčovým záměrům vzdělávací politiky v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR,
  • účastnit se tvorby rozvojových koncepcí, plánů výzkumu a legislativních procesů pro nelékařské profese,
  • posilovat vzájemnou spolupráci vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských oborů za účelem zvyšování úrovně jejich vzdělávání.
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky