Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (dále jen "Asociace") je nepolitické, dobrovolné, neregistrované, neziskové sdružení fakult a ústavů vysokých škol, které poskytují vzdělávání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v České republice (dále jen Asociace).

Asociace byla ustavena dne 3. 9. 2013 v Českých Budějovicích na setkání zástupců vysokoškolských vzdělavatelů v nelékařských profesích.

Cíl činnosti:

  • podílet se na řešení otázek týkajících se vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
  • spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR,
  • vydávat stanoviska ke klíčovým záměrům vzdělávací politiky v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR,
  • účastnit se tvorby rozvojových koncepcí, plánů výzkumu a legislativních procesů pro nelékařské profese,
  • posilovat vzájemnou spolupráci vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských oborů za účelem zvyšování úrovně jejich vzdělávání.
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!