ČLENOVÉ

Předsednictvo

Předsedkyně:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
e-mail: tothova@zsf.jcu.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Marie Froňková
Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií
e-mail: marie.fronkova@tul.cz
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
e-mail: Darja.Jarosova@osu.cz
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze
e-mail: nemcova@vszdrav.cz

Seznam členů

ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Břehová 7

115 19 Praha 1

www: https://www.cvut.cz

kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

e-mail: cechak@fjfi.cvut.cz

ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně

Sítná 3105

272 01 Kladno

www: https:// www.fbmi.cvut.cz

kontaktní osoba: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

e-mail: leos.navratil@fbmi.cvut.cz

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Akademika Heyrovského 1203/8

500 05 Hradec Králové

www: https://www.faf.cuni.cz

kontaktní osoba: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, PhD.

e-mail: petr.nachtigal@faf.cuni.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno

www: feec.vutbr.cz

kontaktní osoba: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D

e-mail: kolarova@feec.vutbr.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

J. Boreckého 27

370 11 České Budějovice

www: https://www.zsf.jcu.cz

kontaktní osoby: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová

e-mail: tothova@zsf.jcu.cz, chloubo@zsf.jcu.cz 

Masarykova univerzita, Brno, Fakulta sportovních studií

Kamenice 753/5

625 00 Brno

www: https://www.fsps.muni.cz

kontaktní osoba: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

e-mail: vysoky.rob@gmail.com

Masarykova univerzita, Brno, Lékařská fakulta

Kamenice 5

625 00 Brno

www: https://www.med.muni.cz

kontaktní osoba: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

e-mail: apokorna@med.muni.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

Syllabova 19

703 00 Ostrava - Zábřeh

www: https://lf.osu.cz

kontaktní osoby: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.

e-mail: Darja.Jarosova@osu.cz, Ivona.Zavacka@osu.cz

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik

Olbrichova 625/25

746 01 Opava

www: https://www.slu.cz/fvp/cz

kontaktní osoba: PhDr. Haluzíková, Ph.D.

e-mail: jana.haluzikova@fvp.slu.cz

Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií

Studentská 2

461 17 Liberec 1

www: https://usz.tul.cz

kontaktní osoba: Mgr. Marie Froňková

e-mail: marie.fronkova@tul.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem

www: http:/fzs.ujep.cz

kontaktní osoby: PhDr.Kateřina Vaníková, Ph.D.

Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.

e-mail: katerina.vanikova@ujep.cz, jana.chraskova@ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Kateřinská 32

121 08 Praha 2

www: https://www.lf1.cuni.cz

kontaktní osoba: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

e-mail: mmiovsky@adiktologie.cz

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

www: https://www.lf2.cuni.cz

kontaktní osoby: PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D. MBA

e-mail: ondrej.cakrt@lfmotol.cuni.cz, daniel.jirkovsky@lfmotol.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

Ruská 87

100 00 Praha 10

www: https://www.lf3.cuni.cz

kontaktní osoba: PhDr. Hana Svobodová

e-mail: Sv.Hana@seznam.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Tř. Míru 115

771 11 Olomouc

www: https://ftk.upol.cz

kontaktní osoba: PhDr. David Smékal, Ph.D.

e-mail: david.smekal@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

Tř. Svobody 8

771 11 Olomouc

www: https://www.fzv.upol.cz

kontaktní osoby: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

e-mail: jaroslav.vomacka@upol.cz, zdenka.miksova@upol.cz

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Průmyslová 395

532 10 Pardubice - Černá za Bory

www: https://www.upce.cz/fzs

kontaktní osoby: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

e-mail: arnost.pellant@upce.cz, jana.skvrnakova@upce.cz

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Katedra biologických a biochemických věd

Studentská 573 HB/C

532 10 Pardubice

www: https://www.upce.cz/fcht

kontaktní osoba: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

tel: 46 603 7700

e-mail: Zuzana.Bilkova@upce.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Mostní 5139
760 01 Zlín

www: https://www.utb.cz/fhs

kontaktní osoba: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

e-mail: kratka@utb.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

17. listopadu 15

708 33 Ostrava - Poruba

www: https://www.fei.vsb.cz

kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

e-mail: martin.augustynek@vsb.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16

586 01 Jihlava

www: https://www.vspj.cz

kontaktní osoby: doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.

PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D.

e-mail: l.cetlová@gmail.com, vlasta.dvorakova@vspj.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., v Praze

Duškova 7

150 00 Praha 5

www: https://www.vszdrav.cz

kontaktní osoby: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Mgr. Eva Marková, Ph.D.

e-mail: nemcova@vszdrav.cz, markova@vszdrav.cz

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Tylova 2929/59

301 00 Plzeň

www: https://fzs.zcu.cz

kontaktní osoba: PhDr. Jitka Krocová

e-mail: krocovaj@kos.zcu.cz