Kontakt

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta

J. Boreckého 1167/27
370 11 České Budějovice

Spolupracující organizace